sudjelovanje na skupu »hrvatska filozofija i kultura u interakciji i kontekstu« u okviru 31. dana frane petrića

Članovi projektnog tima, dr. sc. Demian Papo (voditelj) i dr. sc. Dora Ivanišević (suradnica), sudjelovali su na međunarodnom interdisciplinarnom znanstvenom skupu »Hrvatska filozofija i kultura u interakciji i kontekstu«, koji se od 27. do 30. rujna 2023. godine održao u gradu Cresu. U izlaganju naslovljenom »Pohvala mudrosti u Stojkovićevu govoru Erit tibi gloria« donijeli su neke od preliminarnih rezultata svojeg dosadašnjeg istraživanja.