dr. sc. Dora Ivanišević, poslijedoktorandica

Diplomski studij Latinskog jezika i rimske književnosti i Povijesti te preddiplomski studij Arheologije završila je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2011.; 2010.). Magistrirala je i doktorirala na Odsjeku za srednjovjekovne studije na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti, pri čemu se tijekom doktorata znanstveno usavršavala na Sveučilištu Cornell, SAD (ak. g. 2013./2014.). Akademska zaposlenja uključuju joj dvogodišnji poslijedoktorat na Sveučilištu Brown, SAD (2017. – 2019.) i poslijedoktorat na istraživačkom projektu Hrvatski renesansni aristotelizam pod vodstvom dr. sc. Pavela Gregorića pri zagrebačkom Institutu za filozofiju, koji financira Hrvatska zaklada za znanost.