dr. sc. Demian Papo, poslijedoktorand

Preddiplomski (2012.) i diplomski studij (2014.) filozofije te engleskog jezika i književnosti završio je na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Poslijediplomski doktorski studij filozofije (2020.) završio je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Počevši od 2013. godine, s izlaganjima iz područja povijesti hrvatske filozofije redovito sudjeluje na znanstvenim skupovima u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva. Radove iz istog područja objavio je u časopisima Filozofska istraživanja i Metodički ogledi. Od 2013. godine član je Hrvatskog filozofskog društva. Članom »Kruga mladih urednika« u časopisima Filozofska istraživanja i Synthesis philosophica postao je 2015. godine. Od 2016. godine član je Programskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa »Hrvatska filozofija u interakciji i kontekstu« u sklopu Dana Frane Petrića. Jedan je od osnivača Centra za interdisciplinarna istraživanja Filozofskog fakulteta Osijek i član je Povjerenstva tog Centra od kraja 2019. godine. Od srpnja 2021. godine radi kao poslijedoktorand na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Osijeku.